Pokrycie kosztów rehabilitacji z ubezpieczenia mojego

Masz własne ubezpieczenie i chcesz z niego skorzystać,
ale nie jesteś pewny jakie świadczenia przysługują Ci w ramach twojej polisy?
Masz problem w negocjacjach ze swoim ubezpieczycielem albo podejrzewasz,
że proponowane Ci świadczenia są nieadekwatne do twoich obrażeń i szkód?

Zastąpimy Cię w kontaktach z ubezpieczycielem, negocjacjach uzyskaniu odszkodowania i pokryciu należnych Ci kosztów rehabilitacji.

Nasza rola ?

Analiza stanu faktycznego i dokumentacji, oszacowanie wysokości należnych świadczeń i wskazanie od kogo możemy domagać się zapłaty.
Pomoc w uzyskaniu szybkiego dostępu do rehabilitacji w Armada Klinik.
W ramach świadczenia możliwy jest również zwrot kosztów dojazdu do placówki leczniczej.