Pokrycie kosztów rehabilitacji z ubezpieczenia sprawcy

Jeśli udało się ustalić sprawcę zdarzenia koszty rehabilitacji i pobytu w ośrodku będą pokryte z jego ubezpieczenia OC.
Zastąpimy Cię w kontaktach z ubezpieczycielem sprawcy,
negocjacjach uzyskaniu odszkodowania i pokryciu należnych Ci kosztów rehabilitacji.

Nasza rola ?

Analiza stanu faktycznego i dokumentacji, oszacowanie wysokości należnych świadczeń i wskazanie od kogo możemy domagać się  zapłaty. Pomoc w uzyskaniu szybkiego dostępu do rehabilitacji w Armada Klinik.
W ramach świadczenia możliwy jest również zwrot kosztów dojazdu do placówki leczniczej.