POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ArmadaLaw sp. z o.o z siedzibą w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 98A tel. (+48)122670321, adres e-mail: biuro@armadalaw.pl (dalej jako „ADO”).

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania możliwości szybkiej rehabilitacji w związku z wypadkiem ,

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z wykonaniem tej umowy ;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy,

5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia umowy obsługi o odszkodowanie, umowy o wykonanie świadczeń rehabilitacyjnych ,

9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,

10. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.